Chi tiết bài viết

Odora đã hợp tác với Buy2sell Singapore tại Việt Nam

Ngày đăng: 21-09-2019 09:09:40 AM - Đã xem:

Tinh dầu xua muỗi Odora đã hợp tác với Buy2sell Singapore tại Việt Nam.

Công Ty TNHH Tinh dầu Điền Trúc đã hợp tác thành công với Buy2sell Singapore tại Việt Nam thông qua //buy2sell.vn để phát triển hệ thống phân phối cho các sản phẩm của công ty đang kinh doanh và tìm kiếm các kết nối với nguồn hàng hóa nước ngoài – cho cơ hội hợp tác đổi mới.

Sản phẩm của chúng tôi có hiển thị trong Showroom của Buy2sell tại Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cung ứng cho thị trường và người tiêu dùng, bên cạnh đó chúng tôi cũng có cơ hội trải nghiệm xu hướng mới từ thế giới với nguồn hàng phong phú cho kinh doanh tiềm năng.

Chúng tôi đánh giá cao về mô hình dịch vụ của Buy2sell khi chọn hợp tác, mang lại thiết thực về xuất nhập khẩu - Dịch vụ phân phối, không chỉ riêng Online mà bao gồm cả kênh Offline và sự hỗ trợ Logistic, tiếp thị và phát triển thương hiệu cũng như giao tiếp của chúng tôi đến với toàn cầu từ bây giờ và tương lai.

 

SHOWROOM BUY2SELL: Số 09TM Khối D, Tháp Florita, Đường D4, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Website: //buy2sell.vn/ để tìm thông tin sản phẩm của chúng tôi.

Email: info@buy2sell.vn

 

Odora is Cooperating with Buy2sell Singapore in Vietnam.

Dien Truc Essential Oil Co.Ltd, a Vietnamese distributor, has successfully cooperated with Buy2sell Singapore in Vietnam through //buy2sell.vn to develop a distribution system for the products of the company being traded and seek connections to the new source from foreign goods. We are opened for opportunities for international cooperation.

After making a purchase, our products are displayed in Buy2sell's Showroom in Ho Chi Minh City. We also have the opportunity to experience new trends and samples from around the world by being updated regularly.

We appreciate Buy2sell's service model, which brings practical import & export. Distribution services are not only online, but also through offline channels. They have logistic, marketing and brand development support, as well as a full support in communication internationally which increase our efficiency and professionality.

We aim to propose potential products for long-term cooperation with new suppliers through Buy2sell Vietnam.

We are happy that Buy2Sell is our new sourcing representative. If you require a connection with us, please contact Buy2Sell Vietnam.

Showroom: No 09TM Block D, Florita Tower, D4 Street, District 7, Ho Chi Minh City, 70000, Vietnam.

Platform: //buy2sell.vn/   Email: info@buy2sell.vn